روزگار من در غربت

» سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩٦ :: مریم میرزاخانی
» چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳٩٦ :: آخرین سفر
» پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳٩٦ :: درد بی‌درمان
» شنبه ۱٠ تیر ،۱۳٩٦ :: بالاخره
» شنبه ٦ خرداد ،۱۳٩٦ :: نعمت
» جمعه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٦ :: حق انتخاب
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٦ :: اندر احوالات
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٥ :: بوی عید
» جمعه ۱ بهمن ،۱۳٩٥ :: آتش
» پنجشنبه ٢ دی ،۱۳٩٥ :: من یک زن هستم
» چهارشنبه ۳ آذر ،۱۳٩٥ :: سفر
» سه‌شنبه ٤ آبان ،۱۳٩٥ :: روزمرگی
» سه‌شنبه ٦ مهر ،۱۳٩٥ :: تردید
» شنبه ٦ شهریور ،۱۳٩٥ :: دلم گرفته
» جمعه ۱ امرداد ،۱۳٩٥ :: رئیس جمهور
» سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳٩٥ :: فشار زندگی
» سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٥ :: گذر عمر یا عمر گذرا
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩٥ :: مهمان
» یکشنبه ۸ فروردین ،۱۳٩٥ :: مرخصی با اعمال شاقه
» چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳٩٤ :: تشکر
» چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳٩٤ :: مادربزرگ
» پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳٩٤ :: من و این همه ... محاله!!!!!
» سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳٩٤ :: درخواست؟!
» جمعه ۱ آبان ،۱۳٩٤ :: جایی دیگر
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٤ :: دوباره از نو
» یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩٤ :: ...
» شنبه ٢٠ تیر ،۱۳٩٤ :: زندگی جدی می شود
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳٩٤ :: کارت سبز
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳٩٤ :: رازهای نهان
» سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٤ :: آخر ماه مارس!
» شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳٩۳ :: نرم نرمک می رسد اینک بهار
» جمعه ۳ بهمن ،۱۳٩۳ :: جمعه ۳ بهمن ،۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۳ :: یادم باشه
» شنبه ۳ آبان ،۱۳٩۳ :: خستمه!
» پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳٩۳ :: از مزایای آمریکایی شدن!!
» جمعه ٧ شهریور ،۱۳٩۳ :: هرج و مرج
» شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۳ :: لعنت به حکومتها
» یکشنبه ۱ تیر ،۱۳٩۳ :: غرور
» شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩۳ :: permanent head damage
» جمعه ۱ فروردین ،۱۳٩۳ :: نوروز
» یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳٩٢ :: آفتاب!
» سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳٩٢ :: facebook
» دوشنبه ٢ دی ،۱۳٩٢ :: یلدا
» شنبه ٢ آذر ،۱۳٩٢ :: مشاور
» شنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩٢ :: دنیای غریب
» دوشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩٢ :: انتخاب
» شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳٩٢ :: زندگی
» شنبه ٥ اسفند ،۱۳٩۱ :: لب مرز
» جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳٩۱ :: به دنیای بزرگسالی خوش آمدید
» جمعه ۸ دی ،۱۳٩۱ :: برف
» شنبه ٢ دی ،۱۳٩۱ :: اگر واقعا پایان دنیا بود چی؟؟؟
» سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩۱ :: دوباره برمیخیزم
» شنبه ٢٥ آذر ،۱۳٩۱ :: پایان دنیا
» یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱ :: این نیز بگذرد
» دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱ :: روح زخم خورده
» چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩۱ :: اوضاع شلوغ
» پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩۱
» یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩۱ :: پای چلاق!
» شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩۱ :: :)
» جمعه ۱۳ امرداد ،۱۳٩۱ :: تخلیه نوشتاری!!!
» پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱ :: لبخند
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۱ :: سفر
» جمعه ٦ امرداد ،۱۳٩۱ :: دلشوره
» پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱ :: قانون گرسنگی!
» سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱ :: خنده
» شنبه ۳۱ تیر ،۱۳٩۱ :: خداوندگارا
» جمعه ۳٠ تیر ،۱۳٩۱ :: بارون بارونه
» پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱ :: خداحافظی
» چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳٩۱ :: نوای صبحگاهی
» چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩۱ :: دل خوش سیری چند؟
» شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳٩۱ :: ...
» چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳٩۱ :: صبر...
» یکشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳٩۱ :: خانه تکانی
» پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳٩۱ :: لبخند
» شنبه ٦ خرداد ،۱۳٩۱ :: خالی تر از خالی
» پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩۱ :: راه برگشت
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳٩۱ :: پتانسیل
» پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳٩۱ :: شروع شد!
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳٩۱ :: ترس
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳٩۱ :: دوری
» چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩۱ :: همت
» یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩۱ :: دنیای کودکی
» شنبه ٥ فروردین ،۱۳٩۱ :: سال نو و ماه نو
» دوشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩٠ :: آدمهای عجیب
» جمعه ٧ بهمن ،۱۳٩٠ :: می دانی؟؟؟
» دوشنبه ۳ بهمن ،۱۳٩٠ :: روزگار من در غربت
» پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳٩٠ :: چشمها را باید شست...
» سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳٩٠ :: گلدن گلوب
» یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳٩٠ :: مردان مریخی، زنان ونوسی
» جمعه ٢۳ دی ،۱۳٩٠ :: ...
» شنبه ۱٧ دی ،۱۳٩٠ :: ...
» پنجشنبه ۸ دی ،۱۳٩٠ :: ناگفته ها
» چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳٩٠ :: دوستی خاله خرسه!!!
» سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳٩٠ :: این داستان ادامه دارد...
» سه‌شنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩٠ :: هوشمندی از مدل آمریکاییش!
» جمعه ٦ آبان ،۱۳٩٠ :: کار میکنم، پس هستم!
» شنبه ۳٠ مهر ،۱۳٩٠ :: پرواز
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ،۱۳٩٠ :: برگ ریزان
» یکشنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩٠ :: هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
» شنبه ۱٦ مهر ،۱۳٩٠ :: من همونم که یه روز...
» یکشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩٠ :: کوری عصا کش کور دگر شود!
» جمعه ۸ مهر ،۱۳٩٠ :: همیشه درد دل، یه دفعه هم دل درد!
» جمعه ۱ مهر ،۱۳٩٠ :: let the journey of a 1000 years begin
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳٩٠ :: کشتی
» سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳٩٠ :: خداحافظ...
» پنجشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳٩٠ :: قرار یا فرار؟؟
» جمعه ۱۱ شهریور ،۱۳٩٠ :: اشتباه
» یکشنبه ٦ شهریور ،۱۳٩٠ :: برزخ
» چهارشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳٩٠ :: آدمک
» دوشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳٩٠ :: صبر
» یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠
» جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳٩٠ :: ماه رمضان امسال!
» چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩٠ :: نفس تنگ است...
» سه‌شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩٠ :: رمضان مبارک...
» شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٠ :: و تمام؟؟؟؟؟؟
» چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳٩٠ :: فکر، فکر و بازهم فکر...
» پنجشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٠ :: حکمت...
» سه‌شنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٠ :: یا کاشف الغم...
» سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠ :: زمان
» یکشنبه ٥ تیر ،۱۳٩٠ :: پر پروازم کو؟؟؟
» دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳٩٠ :: و درونم غوغاست...
» یکشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳٩٠ :: باز هوای وطنم، وطنم آرزوست
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠ :: ویزا!
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠ :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٠ :: تولد
» شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٠ :: در آمریکا
» جمعه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٩ :: عید اومده، عید اومده، بهاااااااره
» چهارشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٩ :: موی سپید رو توی آینه دیدم...
» جمعه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٩ :: دلم خبر تازه میخواهد...
» دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٩ :: دوشنبه ای دیگر
» شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٩ :: تجربه جدید
» دوشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٩ :: اینجا آمریکاست و باز هم صدای مرا از غربت می شنوید!
» یکشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٩ :: سرزمین من، خداحافظ...
» پنجشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٩ :: دبی دبی!
» چهارشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٩ :: آرزوهایی که حرام شدند
» دوشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٩ :: انتظار مزخرف!!!
» چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩ :: مسافر شهر غریب
» یکشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٩ :: خفقان!
» جمعه ۱٧ دی ،۱۳۸٩ :: life is fragile, love is not
» چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩ :: ساعتی در هپروت!
» یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩ :: گفت در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست!
» چهارشنبه ۱ دی ،۱۳۸٩ :: یلدا
» شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٩ :: دلم گرفت
» جمعه ٢٦ آذر ،۱۳۸٩ :: این روزها که گذشت...
» یکشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٩ :: برما چه گذشت...
» پنجشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٩ :: مسافر ...
» یکشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٩ :: عزیز من!
» دوشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٩ :: زن
» دوشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٩ :: چینی بند زده!
» شنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٩ :: فقر
» جمعه ٢۱ آبان ،۱۳۸٩ :: خدایاااااااااااااااا
» جمعه ۱٤ آبان ،۱۳۸٩ :: یک اتفاق
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٩ :: و چنان بی‌تابم، که دلم می‌خواهد بدوم تا ته دشت
» دوشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٩ :: من درد مشترکم، مرا فریاد کن...
» یکشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٩ :: تو را من چشم در راهم
» پنجشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٩ :: آهااااااااااای دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم!
» چهارشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٩ :: صد حیف و صد افسوس...
» سه‌شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٩ :: به رهی دیدم برگ خزان
» شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٩ :: ارزش انسان!
» پنجشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٩ :: تاریخ مصرف دین...
» چهارشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٩ :: تسویه حساب!
» شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٩ :: خاطر، آکنده یاد
» پنجشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٩ :: آسمان تو چه رنگ است امروز؟؟؟
» چهارشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٩ :: سلام!
» چهارشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٩ :: باز آمد بوی ماه مدرسه
» شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٩ :: :)
» جمعه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٩ :: برگی در باد...
» شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٩ :: مرور خاطرات
» چهارشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٩ :: رویاهاتو محکم بچسب
» دوشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٩ :: موزیک متن
» شنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٩ :: گام به گام
» دوشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٩ :: هوای دزد!
» پنجشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٩ :: خبر جدیدی نیست!
» سه‌شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٩ :: پارک آمریکایی
» دوشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٩ :: میهمانی در میهمانی!
» پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩ :: ماه میهمانی خدا
» سه‌شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٩ :: مرضی بنام خواب!
» دوشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٩ :: فرشته مهربانی
» یکشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٩ :: همه چیز لزوما آنچه میبینیم نیست
» جمعه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٩ :: میخوام نگم، اما نمیشه!!!
» چهارشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٩ :: فردا و فردایی دگر
» پنجشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٩ :: من و بیمارستان
» چهارشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٩ :: یک روز عجیب
» سه‌شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٩ :: انتخاب
» دوشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٩ :: دل چیست؟!
» یکشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٩ :: نوشتنم نمیاد!!!
» جمعه ۱ امرداد ،۱۳۸٩ :: می نویسم، پس هستم!
» چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩ :: عضو مجازی...
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٩ :: اندکی صبر...
» یکشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٩ :: شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم...
» شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٩ :: دل خوش سیری چند؟
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٩ :: دل تنگ تر و تنگ تر از این همه بغض...
» دوشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٩ :: دعوای بی کلام
» یکشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٩ :: تعطیلات تابستانی
» جمعه ۱۸ تیر ،۱۳۸٩ :: اوضاع شلوغه!!
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٩ :: کار اجباری!
» یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٩
» جمعه ۱۱ تیر ،۱۳۸٩ :: غربت را حس میکنی وقتی...
» یکشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٩ :: تکلیف نامعلوم
» شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٩ :: because I love you
» جمعه ٤ تیر ،۱۳۸٩ :: کنج خلوت...
» سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩ :: اقدامات جدید!
» دوشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٩ :: پریشان خاطر و آزرده روح
» شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٩ :: LIFE IS GOOOOOOOOOOOOOOOOD
» پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩ :: شب آرزوها
» پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩ :: ایدآل ها
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٩ :: خدا مهربونه:)
» دوشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٩ :: و اما دیروز...
» جمعه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٩ :: یک سال گذشت
» پنجشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٩ :: زندگی
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٩ :: که هستم من آن تک درختی...
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٩ :: لب مرز
» دوشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٩ :: گر بدین سان زیست باید پست...
» یکشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٩ :: بسته پیمان گویی، با سکوتی لب من
» جمعه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٩ :: دیگه بسه
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٩ :: آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٩ :: خسته از من...
» چهارشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٩ :: اعترافات یک روان پریش
» سه‌شنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٩ :: میگذرد چون رعد...
» شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٩ :: خرداد
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: مشکل چیه؟!
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: ...
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: کی تموم میشه؟؟؟
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: درست میشه، بالاخره!!!
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: من و تنهایی
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: سرخس
» پنجشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: آخری هست؟!
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: درد دلهای شبانه
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩ :: my brain is overloaded
» شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٩ :: دو موضوع ظاهرا بی ربط!
» چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٩ :: من بزرگ شدم
» جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩ :: اعتیاد
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٩ :: تگرگ
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩ :: کاش می تونستم
» شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٩ :: داستان راستان
» جمعه ٦ فروردین ،۱۳۸٩ :: دوست جدید!
» پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩ :: حد خودخواهی
» سه‌شنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٩ :: سال دوباره نو شد:)
» جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۸ :: هوا بهاری شده:)
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۸ :: خسته ام اما راضی
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۸ :: دوباره خودم شدم
» دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸ :: مرضی به نام مردم آزاری!!!
» سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۸ :: گریزی نیست
» شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۸ :: فریییییییییییییییییییییییییییییاد
» جمعه ۳٠ بهمن ،۱۳۸۸ :: هفته سوم، روز چهارم
» جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۸ :: هفته دوم، روز پنجم
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۸ :: هفته دوم، روز دوم
» یکشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۸ :: چرا واقعا؟!
» جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۸ :: :(
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸ :: روز دوم، هفته اول
» دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۸ :: It's time
» پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۸ :: ...
» چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۸ :: بهره هوشی
» یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۸ :: این مطلب عنوان ندارد!
» پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۸ :: دوباره لبخند:)
» دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۸ :: خدا هنوزم دوسم داره...
» پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۸ :: رفت:(
» چهارشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۸ :: بی صفتا!!!
» پنجشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۸ :: ماه خون
» پنجشنبه ۳ دی ،۱۳۸۸ :: آی انسانها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، آدمی در آب دارد می سپارد جان
» دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۸ :: پرواز را بخاطر بسپار، پرنده مردنی است...
» شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۸ :: یلدا
» پنجشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸۸ :: ای کاش من هم پرنده بودم
» دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۸ :: 16 آذر
» یکشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸۸ :: احساس ماسیده!
» چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۸ :: سفر
» شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۸ :: میان زمین و آسمان
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۸ :: خسته ام:(
» شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۸ :: دوست هم دوستای قدیم
» پنجشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸۸ :: یاد ایام
» دوشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۸ :: خداحافظی لذت بخش!!!
» شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۸ :: فرصت...
» جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۸ :: یک روز خوب پاییز
» دوشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۸ :: هالوین!
» شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۸ :: یک روز خوب
» سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۸ :: دلم میخواد بگم اما نمیشه
» یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۸ :: یک روز تعطیل
» پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸۸ :: تصمیم کبری
» دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۸ :: همخونه
» جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۸ :: جرأت کاذب؟!
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸۸ :: درد دل
» دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸۸ :: باید دید...
» جمعه ۱٧ مهر ،۱۳۸۸ :: شرح حال نامه
» جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۸ :: آیا آخری هست؟!
» جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۸ :: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
» چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۸ :: روزی که از آسمان و زمین می بارد!!!
» یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۸ :: روز آخر
» شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۸ :: بی حوصله گی...
» دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۸ :: چند روایت از یک داستان
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۸ :: جانباز آمریکایی
» سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۸ :: اول مهر
» دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۸ :: دفتر خاطرات
» جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۸ :: روزگار میگذرد
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۸ :: فرهنگ ما...
» پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸۸ :: خدایا خود ما را آن ده که آن به...
» جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۸ :: پراکندگی ذهن
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۸ :: تنفیذ و تحلیف
» دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸۸ :: when did we become friends?!!!
» چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۸ :: چهل روزگذشت...
» یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۸ :: یه عالمه حرف نگفته...
» جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۸ :: دایره دوستی
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸۸ :: تحقیقات!
» دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۸ :: امشب!
» شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۸ :: جمعه سبز
» پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۸ :: نماز جمعه
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸۸ :: نازک آرای تن ساقه گلی
» دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۸ :: یک آخر هفته دیگر...
» یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۸ :: آتش زیر خاکستر
» جمعه ۱٩ تیر ،۱۳۸۸ :: 18 تیر
» چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۸ :: الکساندر گراهام بل!
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۸ :: پیامهای بازرگانی
» دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۸ :: ایران
» یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸۸ :: اعتصاب
» چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۸ :: ما برنده ایم
» دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۸ :: زمان اتحاد
» شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۸ :: گذشته ای نه چندان دور
» سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۸ :: این روزها که میگذرند...
» شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۸ :: شنبه ای که میاید...
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۸ :: ایران در خون
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۸ :: نگرانیهای من...
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۸ :: درد دل
» یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۸ :: ما هم رای میدهیم!
» دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۸ :: ضدعفونی با وایتکس!
» جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۸ :: داداش کوچولو
» چهارشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸۸ :: زندگی اجبار نیست
» یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۸ :: انتخابات
» جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۸ :: زمان...
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: انتخاب در دو هفته!
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: دو کلمه از مادر عروس!!!
» پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: 1, 2, 3...
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ :: زنگی یا چای؟!
» شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۸ :: چشمها را باید شست
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۸ :: تولد
» شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸ :: تظاهر
» یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۸ :: باورم نمیشه!!
» جمعه ۱٤ فروردین ،۱۳۸۸ :: دلم تنگه:(
» جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۸ :: مالیات!
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٧ :: من فرزند بهارم
» دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٧ :: کاش یکی بهت میگفت...
» دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٧ :: این روزها...
» شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧ :: کوتاه اما شیرین
» دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٧ :: خدایا بگم غلط کردم تمومش میکنی؟!
» دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٧ :: خاله خانم
» جمعه ٢ اسفند ،۱۳۸٧ :: ترس از مرگ
» پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧ :: کثافت مقدس!
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧ :: امروز نامه
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٧ :: تعویض نگاه!
» دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٧ :: love story
» شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧
» جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٧ :: دو روی سکه
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٧ :: almost dead!
» شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٧ :: چی بگم؟!
» جمعه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٧ :: نوش دارو پس از مرگ سهراب
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٧ :: خوابم یا بیدارم؟!
» دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٧ :: محسنات یک صندلی شکسته!
» یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٧ :: به جون تو!!!!!!!!!!!!!!!!
» شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٧ :: گوشی رو بردار...
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٧ :: و اما امروز!
» چهارشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٧ :: خواب
» سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧ :: یک روز بی هیجان!
» دوشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٧ :: سکوت نشانه چیست؟
» جمعه ٤ بهمن ،۱۳۸٧ :: دریغ...
» چهارشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٧ :: روزی از روزهای زندگی
» دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٧ :: تعلیق
» جمعه ٢٧ دی ،۱۳۸٧ :: تفاوت فرهنگی
» سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٧ :: تاکسی ذغالی
» سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٧ :: خلوت تنهایی
» دوشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٧ :: همسایه
» شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧ :: سفر در پیش است
» سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٧ :: سردرگمی
» دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٧ :: وجدان کاری
» یکشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٧ :: پدر
» شنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٧ :: دوران نقاهت
» دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸٧ :: برگشتم
» شنبه ٧ دی ،۱۳۸٧ :: ایها الناس دروغگویی هنر نیست!
» پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸٧ :: اینترنت محترم
» دوشنبه ٢ دی ،۱۳۸٧ :: شب بیاد ماندنی
» شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧ :: یلدا
» جمعه ٢٩ آذر ،۱۳۸٧ :: موضع قدرت
» چهارشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٧ :: جشنواره پیام امید
» دوشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٧ :: گرفتاری اجتماعی
» پنجشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٧ :: احساس گناه
» چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٧ :: سهل و ممتنع
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٧ :: خدا...
» شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٧ :: attitude
» جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸٧ :: آخرین روز
» پنجشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٧ :: هیچکس
» چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٧ :: ...
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٧ :: نامه نگاری
» دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٧ :: صدای دل
» چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٧ :: تصمیمات انقلابی
» دوشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٧ :: کشفیات
» یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٧ :: اطمینان
» شنبه ٢ آذر ،۱۳۸٧ :: مسافر
» پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٧ :: عجیبا غریبا
» پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٧ :: رویا
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٧ :: سوغاتی
» یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧ :: نشد که بشه
» شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧ :: بیدارخوابی
» جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ :: قسم حضرت عباست رو باور کنم یا دم خروس رو؟!!
» جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸٧ :: خبر جدید!!!
» پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧ :: دستگاه کذایی
» پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧ :: روزها از پی هم می گذرند
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٧ :: گم شده
» دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧ :: دقیقه شماری
» یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧ :: مکنونات قلبی
» شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧ :: ارتقاء رده!!!
» شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧ :: زندگی
» پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٧ :: تموم شد
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧ :: انتخابات
» دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧ :: ارزش...
» یکشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٧ :: این من نیستم
» شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧ :: اقدامات
» جمعه ۱٠ آبان ،۱۳۸٧ :: پایان
» جمعه ۱٠ آبان ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱٠ آبان ،۱۳۸٧
» پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧
» چهارشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٧ :: اعتراف
» دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧ :: قوانین مورفی
» شنبه ٤ آبان ،۱۳۸٧ :: :)
» جمعه ۳ آبان ،۱۳۸٧ :: اقتدار
» پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧ :: سنگ پای قزوین!!!
» چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٧
» شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٧ :: سرنوشت
» شنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٧ :: ترجمه
» پنجشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٧ :: زمان...
» یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧ :: روشنایی
» جمعه ۱٩ مهر ،۱۳۸٧ :: اندراحوالات...
» چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٧ :: جداً!!!!
» دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٧ :: پایدارم چون کوه...
» یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٧ :: از دل برآمده...
» یکشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٧ :: رفتم و برگشتم
» جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٧ :: عید
» یکشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٧ :: ناگفته ها
» پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٧ :: ...
» یکشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٧ :: حال بی حالی
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٧ :: دلسوزی
» دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٧ :: نامه
» جمعه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٧ :: ترک
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٧ :: سبک یا سنگین؟!
» شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧ :: فرشته زمینی
» سه‌شنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٧ :: قوانین زندگی
» چهارشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٧ :: بازگشت
» دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٧ :: معجزه
» جمعه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٧ :: پایان
» سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٧ :: یادداشت
» جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧
» شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧ :: شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧
» دوشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٧ :: صحنه آخر
» جمعه ٤ امرداد ،۱۳۸٧ :: بلاتکلیفی
» سه‌شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٧ :: این یادداشت عنوان ندارد
» دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٧ :: دعوا
» پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٧ :: نگرانی
» پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٧ :: روزگار ما را باش!!!
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧ :: پدر
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٧ :: حوادث ناگوار
» پنجشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٧ :: بهترم...
» چهارشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٧ :: برگی از زندگانی
» دوشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٧ :: تجربه تلخ
» چهارشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٧ :: طغیان
» شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧ :: ...
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧ :: خواب
» دوشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٧ :: توهمات
» شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٧
» پنجشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٧ :: تجربه
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: اندر احوالات
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: حال آدمی
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: آخر قصه همینه
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: درد دل...
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: عوضی اشتباه شد!!!
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: انتخابات
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دیگه ازت بدم میاد...
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: فال قهوه
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٧ :: بهار
» چهارشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٧ :: من از مردن نمی ترسم
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٧ :: چرخ گردون
» دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٧ :: بهانه ای برای گریستن
» یکشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٧ :: تنهانامه
» جمعه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٧ :: به دنیا خوش اومدی
» پنجشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٧ :: ...
» یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٧ :: بی عنوان
» سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٧ :: چاخان نامه
» سه‌شنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٧ :: باز هم
» شنبه ۳ فروردین ،۱۳۸٧ :: من نیازم تو رو هر روز دیدنه
» جمعه ٢ فروردین ،۱۳۸٧ :: حماقت
» سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦ :: عید و عیدی
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦ :: گاهی تنها باید به دیگران اندیشید...
» شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٦ :: تولد
» جمعه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٦ :: اخبار پراکنده
» یکشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٦ :: دوری و دوستی
» چهارشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٦ :: عشق
» شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦ :: ضرورت زندگی!
» دوشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٦ :: سنتوری
» پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦ :: خانه دوست کجاست...
» یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: خسته ام اما ناامید نه!
» جمعه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٦ :: ...
» سه‌شنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٦ :: خدا
» دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦ :: راوی داستان زندگی من کیست؟!
» جمعه ٥ بهمن ،۱۳۸٦ :: حرفی برای گفتن ندارم
» چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦ :: همه چیز خوب است!
» دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: عاشورا
» پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦ :: ریشه در خاک
» چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦ :: ترس از چی؟!
» سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦ :: امیدی هست؟!
» دوشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٦ :: بازگشت
» یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ :: نه گفتن را بیاموز!
» پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦ :: دارن میان:)
» چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦ :: یعنی چی میشه؟
» سه‌شنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٦ :: نگرانی
» دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦ :: اجبار!!!
» جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦ :: جریان زندگی
» چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦ :: گردش
» سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦ :: سال نو
» دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦ :: اتلاف وقت
» یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦ :: تا بینهایت
» شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦ :: فاصله حقیقی...
» چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦ :: بهبودی
» یکشنبه ٢ دی ،۱۳۸٦ :: در بستر بیماری...
» پنجشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٦ :: فال
» چهارشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٦ :: پایان تنهایی
» دوشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٦ :: سفر
» جمعه ٢۳ آذر ،۱۳۸٦ :: این روزها
» پنجشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٦ :: عجیبا غریبا
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ :: طبابت
» دوشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٦ :: امداد غیبی
» یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦ :: تنهایی
» شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦ :: عالم غیب
» پنجشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٦ :: برف
» سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦ :: امشب
» دوشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٦ :: آخر هفته ای دیگر
» یکشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٦ :: ...
» شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦ :: روزگار بدی می گذرانم...
» پنجشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٦ :: زندگی
» پنجشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٦ :: مریضم
» سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦ :: بازگشت
» پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦ :: سفر
» چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦ :: هیجان کوتاه مدت
» چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦ :: راز
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦ :: دوست
» دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦ :: یکشنبه
» دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦ :: مهمونی
» شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ :: بازگشت
» پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦ :: تغییر مکان
» پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦