دوری و دوستی

به معنای واقعی این جمله رسیدم

راست می گفت هر چی خودت رو بگیری و به اطرافیانت کمتر اهمیت بدی

همه بیشتر رعایتت رو می کنن

من اما نمی تونم

دست خودم نیست

ترجیح می دم با اونایی که برام اهمیتی ندارن نرم و بیام

زور که نیست!!!!

پ.ن1. فقط یک هفته دیگه مونده

پ.ن2. سلامتیت از همه چی تو این دنیا برام مهمتره

پ.ن3. پوشتم کلفته نگران نباش

پ.ن4. آدمهای جدید 

/ 1 نظر / 3 بازدید
راسپینا

[ماچ] نیستی چرا؟