...

عادتم پرواز در اوج بود
مرا به راه رفتن روی زمین چه کار؟!

/ 5 نظر / 5 بازدید
راسپينا

من به بالا پريدن عادت ديرينه دارم.....

sh.kh

zaminam ye oje..ki jorat dare ro zamin bemone

گل سرخ

فکر کنم اين بلايی باشه که اين روزا همه در مورد چه جوری نازل شدنش فکر ميکنن..راستی خونه ی نو مبارک

راسپينا

حسابی آمريکايی شديا....ديگه اصلا وقت مقت!!!نداری..

شفق

بابا چرا آپ نمی کنی؟