خوابم یا بیدارم؟!

یه روز خوبی

یه روز بد

یه روز بهترین شونه ای واسه تکیه کردن

یه روز مثل یه دشمن خونی

نمی دونم کدومشی

شاید واقعا هردوش باشی

ولی سخته باور این دوگانگی

خیلی سخت...

/ 1 نظر / 40 بازدید
فروردین

مثل ِاین آهنگ ِمهستی که میگه یه روز آتش ِخشمی یه روز مظهر ِمهری یه روز عاشق ِعشقی یه روز اهل ِجدایی [لبخند] برقرار باشین