عصبانی ام

خیلی عصبانیم

بازی های زندگی رو نمی فهمم

آخه انصافه که من اینهمه تلاش کنم

اینهمه بدوم

بعد یکی دیگه بیاد زحمتهای منو بالا بکشه؟!

انصافه که من وسط اینهمه کار و گرفتاری از حق خودم با چنگ و دندون مراقبت کنم؟!

انصافه که وقتی زیر بار اینهمه فشارم عزیزترین موجودات زندگیم درکم نکنن و بار اضافه بشن برام؟!

بخدا نیست

بخداوندی خدا نیست

 

پ.ن1. دلم میخواد سر به بیابون بذارم

پ.ن2. همه اش بخودم میگم چیزی نمونده اما تموم نمیشه لعنتی

پ.ن3. دوستان خوب

پ.ن4. بین اینهمه دغدغه خوشحالم که هستی

پ.ن5. میگن کسی حق کسی رو نمیتونه بگیره، امیدوارم راست بگن

پ.ن6. برام مهم نیست کی انتخاب میشه، مگه ما که مجبور شدیم 8 سال این عجوزه رو تحمل کنیم آدم نبودیم!!!

پ.ن7. یعنی میشه؟؟

پ.ن8. به وسعت تمام حرفهای نگفته...

/ 0 نظر / 19 بازدید