حال آدمی

به هیچکس و هیچکس و هیچکس نمیشه اطمینان کرد

مخصوصا اینور دنیا

تنهایی از همه طرف داره بهم فشار میاره

فقط یه ضربه کاری کم داشتم

که اونم وارد شد

نمیاد

بهمین راحتی

یه جمله خبری

چه جوری آدما یادشون میره شرایط خودشون رو

چه جوری نمی فهمن که چه بلایی ممکنه سر طرف مقابلشون بیاد

اما طوری نیست

خدای منم بزرگه

من اطمینان درام که خدا داد دل شکسته ها رو میگیره

حتما به منم کمک میکنه

حتما

نمی دونم چه جوری و بعد از چقدر آزمایش

اما مطمئنم که با صبر همه چیز درست میشه

پ.ن. من هنوزم تنها پناهم تویی به حال خودم رهام نکن 

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرشته

اره مهربون همه چی درست میشه. غصت نباشه[زبان]

رعنا

سلام غریبه تو چقدر اشنایی روزگار ما مثل همه فقط تو برای دکترا میخونی و من برای زندگی من هم تنهام اما خدا رو در کنارم میبینم

راسپینا

آقای خدا هست اون بالا...[ماچ]