فال قهوه

برای اولین بار در زندگیم فال گرفتم

جالب بود

قرار شده زیر یک سال اتفاق بیفته

حالا بینیم و تعریف کنیم!!!

پ.ن1. عذرخواهی کرد

پ.ن2. منم همین کارهارو می کنم اما بی صدا

پ.ن3. بالاخره حرف زد

پ.ن4. اعتراف به ضعف هم خودش قدرت می خواد

پ.ن5. دیگه چیزی نمونده

پ.ن6. دریغ از یه احوالپرسی

پ.ن7. کاش بشه

پ.ن8. راست میگه

پ.ن9. برو قوی شو... 

/ 2 نظر / 4 بازدید
راسپینا

الهی قربونت برم عروس خوشگل...[نیشخند][ماچ]

غریبه

بابا عروس کدومه نیت چیز دیگری بود[نیشخند]