:)

در آمریکا پدیده ای به نام هم خونه وجود داره

که دوستت نیست

فامیل هم نیست

آشنا نیست اما غریبه هم نیست

و در طول مدتهای مدید با تعداد بیشماری از این پدیده ها روبرو میشی

و هر مدتی از زندگی رو صرف پیدا کردن راهی برای کنار اومدن با یه آدم متفاوت میکنی

اما

هم خونه جدیدم رو دوست دارم

انگار یه ارتباط نوشته نشده داریم

می تونیم باهم بشیشنیم و ساعتها حرف بزنیم و بازهم حرف برای گفتن داشته باشیم

دیشب مخصوصا که با مهمون من نشسته بود و ارتباط برقرار میکرد و سعی میکرد که پذیرایی کنه

داشتم فکر میکردم چه خوبه که هست

و چقدر راضیم از انتخابم:)

شکر...

 

پ.ن1. واقعا لازم بود

پ.ن2. روزگار بی سامان

پ.ن3. مطمئن نیستم رفته باشه

پ.ن4. یه چیزی سر جاش نیست!

پ.ن5. من صبر میکنم

پ.ن6. دیگه انقدرها هم سخت نیست

پ.ن7. میگه بزرگ شدی

پ.ن8. دور نشدیم تازه در فاصله درست قرار گرفتیم!!!

پ.ن9. خوشحالم هربار که فکر میکنم:)

پ.ن10. گرما، گرما، گرما

پ.ن11. چه خواب خشنی بود

پ.ن12. منم شروع میکنم

پ.ن13. انگار راه برام باز شده

پ.ن14. ته ته ته دلم که میدونی چیه؛)

پ.ن15. روز ها را میشمارم...

/ 1 نظر / 19 بازدید
غریب آشنا

سلام سلام هزار تا سلام[لبخند] عید سعید فطر مبارک [هورا]