فاصله حقیقی...

دیدی میگن فاصله فیزیکی مهم نیست دلها باید نزدیک باشن
راست می گن:)
تو انقدر نزدیکی و از حال من بیخبر
اون انقدر دور و نگران

پ.ن1. بهترم
پ.ن2. خیلی کار دارم:(
پ.ن3. پر شدم از محبت:)
پ.ن4. مغزم استراحت می خواد فقط چند روز...
پ.ن5. میان جمعمو تنها

/ 2 نظر / 3 بازدید
راسپينا