روزگار ما را باش!!!

تجربه زندگانی ثابت کرده کم دردسر ترین موجودات برای رفت و آمد موجودات متاهل می باشند!!!

البته لازم بذکر است که بنده تا ایران بودم کلی دوست کم دردسر داشتم و هیچ کدومشون هم متاهل نبودن!

خوب شاید چون اینجا ایران نیست...

خلاصه که بنا به دلایل بالا دور من پر شده از انسانهای متاهل

و دارم تجربه می اندوزم اونم بصورت خصوصی و کاملا فشردهنیشخند

و بازهم بنا به دلایل بالا چشمان بنده از حالت باز شدگی خارج و به حالت گشاد شدگی وارد شده است

نقطه

پ.ن١. همخونه یابی اینترنتی، سرگرمی نسل جوان!!!

پ.ن٢. !!!striptease for charity

پ.ن٣. انگار نه انگار

پ.ن۴. بلوز صورتی

پ.ن۵. نیروی کمکی

پ.ن۶. دیدی اینم تموم شد:(

پ.ن٧. کم شده:)

پ.ن٨. باید بشه

پ.ن٩. نه مرسی

پ.ن١٠. چرا نیست؟!

پ.ن١١. به من میگن "دو در الدوله"

پ.ن١٢. خودش کمک کنه

پ.ن١٣. مواظب خودت باش!!!

پ.ن١۴. تو یا شما، مسئله اینست؟!

پ.ن١۵. پیش به سوی هدف

پ.ن١۶. چقدر متفاوت

پ.ن١٧. دور از هیاهو

پ.ن١٨. مهربانیت ما را بس...

/ 0 نظر / 4 بازدید