عمری کار

مشغول کارم

انقدر زیاد که احساس میکنم کار زندگیم رو داره درسته میخوره

فقط بین روزهای کاری میخورم و میخوابم

و روزهای تعطیل از فرط خستگی ولو میشم تو خونه که بتونم باز دوشنبه برم کار!

بعضی شبا فقط میشینم به حال خودم و زندگیم گریه میکنم

چرا اینجوری شدم؟!

چی شد که اینجوری شدم؟!

 

پ.ن. استراحت روانی احتیاج دارم این روزا

/ 0 نظر / 60 بازدید