دوباره برمیخیزم

بلند میشوم

راه می افتم

می دوم

زمین می خورم

و دوباره برمیخیزم...

 

پ.ن1. هیچکس و هیچ چیز نمیتونست اینجوری از خواب بیدارم کنه

پ.ن2. امیدوارم زود خوب شی

پ.ن3. سعی میکنم نباشم

پ.ن4. هیجان سفر

پ.ن5. شروع

پ.ن6. داره تموم میشه

پ.ن7. خیلی دوستت دارم

پ.ن8. یعنی میشه؟!

پ.ن9. ناامید نباید شد

پ.ن10. ترمیم راههای ارتباطی

پ.ن11. اگر به کام من، جهان نگردانی، جهان بسوزانم...

/ 1 نظر / 21 بازدید
لی لی

شبتون پرستاره!یلدا مبارک[گل]